november 13, 2015

PRODUKTER


Drift

DRIFT

Fungerande IT-miljö till fastpris – inga överraskningar, bara en fungerande IT-miljö till förutsägbar kostnad

Kvalificerat IT-stöd i era lokaler till fastpris
När något problem i IT-miljön uppstår ringer man sin IT-driftpartner som fixar problemet och därefter fakturerar nedlagd tid. Vi påstår att detta inte alltid ger några ekonomiska incitament att rationalisera kundens miljö för att minska potentiella felkällor, snarare tvärtom. Det belönar reaktivt arbete istället för proaktivt felförebyggande arbete. Med avtal hos Wide IT tar vi ansvaret för hela eller delar av er IT i er befintliga IT-miljö. Ni bestämmer själva hur stora delar av er IT-miljö ni vill att vi tar ansvar för och våra konsulter på plats ger er den bredd och djup av kompetens ni behöver för att möta de krav och behov som er kärnverksamhet ställer. Till skillnad från vanliga molntjänster eller outsourcing så äger ni IT-miljön själv och den finns lokaliserad i er egen datahall eller i någon av Wide IT’s datahallar.Bättre möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet
I stället för att betala för löpande konsulttimmar och underhåll, har Wide IT ett tjänsteavtal kallat Driftsavtal där ni endast betalar ett fast pris för en fungerande IT-miljö eller att en produkt fungerar som överenskommet. I ett SLA-avtal, Service Level Agreement, regleras vilken funktionalitet vi garanterar. Inga kostnader tillkommer. Ett fastpris per månad som garanterar funktionalitet på er befintliga IT-utrustning. Ni får inte bara en fungerande IT-miljö utan även en kostnadskontroll som gläder alla i er organisation.
 

Cloud Antivirus

CLOUD ANTIVIRUS

Banbrytande säkerhet. Optimal prestanda. Minimal administration.

SecureAnywhere™ Endpoint Protection är ett banbrytande och modernt malware-skydd. Genom att kombinera innovativ matchning av fil-mönster och beteende-analys med kraften i cloud computing kan SecureAnywhere stoppa både kända hot och förhindra okända zero-day-attacker mer effektivt än något annat antivirus-system.

Världens lättaste och minsta endpoint protection gör marknadens snabbaste skanning, normalt mindre än två minuter per dator eller server, utan att störa dina slutanvändare. Eftersom lösningen baseras på relatids-teknik är din säkerhet alltid up-to-date, den skyddar mot alla de senaste hoten och attackerna helt utan lokala signaturuppdateringar.

support

Server, Storage & Backup

Server & Storage
Det ställs höga krav på server- och storagemiljön. Den måste ha förmågan och kapaciteten att möta verksamhetens ökade efterfråga med bibehållen hög säkerhet och tillgänglighet. Storage är grunden för all IT-struktur. En lösning som vi skapar är inte bara anpassad efter vad ni behöver just nu, än viktigare är att den är skalbar och lätt kan anpassas till framtida behov och molntjänster.

Backup och recovery
Med rätt backup- och recoverylösning kan ni öka säkerheten, förenkla processerna och överträffa era krav på tillgänglighet. En effektiv backuplösning är avgörande för att minimera informationsförlust om information raderas eller blir felaktig. Wide IT hjälper er med att säkerställa er backup, skydda er kritiska information och återställa den på den tid  och till den punkt som verksamheten kräver.