november 13, 2015

Driftsupport wide it

Vi tar ansvar & underhåller hela er IT-miljö!Vi ger kvalificerat IT-stöd i era lokaler!

När något problem i IT-miljön uppstår ringer man sin IT-driftpartner som fixar problemet och därefter fakturerar nedlagd tid. Vi påstår att detta inte alltid ger några ekonomiska incitament att rationalisera kundens miljö för att minska potentiella felkällor, snarare tvärtom.Det belönar reaktivt arbete istället för proaktivt felförebyggande arbete.


Vi tar ansvaret

Med Wide ITs funktionsavtal tar vi ansvaret för hela eller delar av er IT i er befintliga IT-miljö.Ni bestämmer själva hur stora delar av er IT-miljö ni vill att vi tar ansvar för och våra konsulter på plats ger er den bredd och djup av kompetens ni behöver för att möta de krav och behov som er kärnverksamhet ställer.


Bättre möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet

Till skillnad från vanliga molntjänster eller outsourcing så äger ni IT-miljön själv och den finns lokaliserad i er egen datahall eller i Wide ITs Serverhall.


I stället för att betala för löpande konsulttimmar och underhåll, har Wide IT ett tjänsteavtal kallat fastprissavtal där ni endast betalar ett fast pris för en fungerande IT-miljö eller att en produkt fungerar som överenskommet.


Inga kostnader tillkommer!

Ett fastpris per månad som garanterar funktionalitet på er befintliga IT-utrustning.

Ni får inte bara en fungerande IT-miljö,utan även en kostnadskontroll som gläder alla i er organisation!